Lista postępowań wyłączonych z PZP - wszystkie postępowania

Pozycje 1-8 z 8  pokazuj  pozycji

ZP.271.2.18.2022 Opracowanie dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Gminy Tłuszcz na lata 2023-2030” Gmina Tłuszcz Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2022-11-18 2022-11-28 12:00 --
ZP.272.10.2022 Pełnienie usługi kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 430966W ul. Nowej w Tłuszczu Gmina Tłuszcz Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2022-05-19 2022-05-25 09:00 --
ZP.272.8.2022 Budowa ulicy Zasobnej w Chrzęsnem – etap 5 w zakresie od km 0+286 do km0+338. Gmina Tłuszcz Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Roboty budowlane 2022-04-13 2022-04-19 09:00 --
Zp.272.7.2022 Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Kraszewskiego w Tłuszczu. Gmina Tłuszcz Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Roboty budowlane 2022-03-30 2022-04-06 09:00 --
ZP.272.5.2022 Budowa rowu odwadniającego w ciągu ulicy Zgody w Tłuszczu w ramach zadania inwestycyjnego: ODWODNIENIE UL. ZGODA W TŁUSZCZU Gmina Tłuszcz Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Roboty budowlane 2022-03-02 2022-03-08 09:00 --
ZP.271.2.8.2020 Zbiórka padłych zwierząt z terenu Gminy Tłuszcz Gmina Tłuszcz Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2020-12-15 2020-12-23 10:00 --
ZP.271.2.10.2020 Dostawa paliw płynnych do samochodów pożarniczych i sprzętu silnikowego Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Tłuszcz, do samochodu służbowego, traktorka oraz sprzętu silnikowego Urzędu Miejskiego w Tłuszczu Gmina Tłuszcz Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2020-12-09 2020-12-17 13:00 --
ZP.271.2.9.2020. Dostawa artykułów biurowych, tonerów i artykułów chemicznych do Urzędu Miejskiego w Tłuszczu Gmina Tłuszcz Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2020-12-09 2020-12-17 10:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa