Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 48  pokazuj  pozycji

ZP.271.1.46.2022 Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Tłuszcz Gmina Tłuszcz Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-11-10 2022-11-18 12:00 --
ZP.271.1.41.2022 Budowa linii oświetlenia drogowego Gmina Tłuszcz Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-10-14 2022-10-31 10:00 --
ZP.271.1.35.2022 Zakup i dostawa samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych do Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu Gmina Tłuszcz Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-09-30 2022-10-11 12:00 --
ZP.271.1.39.2022 Budowa odcinków sieci wodociągowej w msc. Jasienica Gmina Tłuszcz Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-09-21 2022-10-07 10:00 --
ZP.271.1.34.2022 Zaprojektowanie i przebudowa budynku CKSiR (domu kultury) wraz z rozbudową o salę widowiskową, z infrastrukturą towarzyszącą, zagospodarowaniem terenu, budową miejsc postojowych do obsługi obiektu Gmina Tłuszcz Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-08-16 2022-09-14 12:00 --
ZP.271.1.32.2022 Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Tłuszcz do placówek oświatowych w okresie wrzesień-grudzień 2022r. Gmina Tłuszcz Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-07-21 2022-08-01 10:00 2022-08-24
ZP.271.1.31.2022 Modernizacja obiektów stadionu miejskiego w Tłuszczu Gmina Tłuszcz Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-07-20 2022-08-05 10:00 2022-08-24
ZP.271.1.29.2022 Przebudowa drogi gminnej nr 430906W Wagan-Lipiny Gmina Tłuszcz Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-07-18 2022-08-03 12:00 2022-08-30
ZP.271.1.30.2022 Modernizacja części poddasza w budynku Urzędu Miejskiego w Tłuszczu Gmina Tłuszcz Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-07-12 2022-08-01 12:00 2022-08-30
ZP.271.1.23.2022 Doposażenie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tłuszczu w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” Gmina Tłuszcz Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-06-30 2022-07-08 12:00 2022-08-30
ZP.271.1.27.2022 Modernizacja części poddasza w budynku Urzędu Miejskiego w Tłuszczu Gmina Tłuszcz Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-06-20 2022-07-06 12:00 2022-07-12
ZP.271.1.26.2022 Zaprojektowanie i przebudowa budynku CKSiR (domu kultury) wraz z rozbudową o salę widowiskową, z infrastrukturą towarzyszącą, zagospodarowaniem terenu, budową miejsc postojowych do obsługi obiektu Gmina Tłuszcz Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-06-13 2022-06-29 12:00 2022-07-12
ZP.271.1.25.2022 Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadań inwestycyjnych Gminy Tłuszcz (II) Gmina Tłuszcz Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-06-13 2022-06-22 12:00 2022-07-12
ZP.271.1.24.2022 Wykonanie potrójnego powierzchniowego utrwalenia grysami bazaltowymi dróg gminnych na terenie Gminy Tłuszcz Gmina Tłuszcz Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-06-10 2022-06-27 12:00 2022-07-27
ZP.271.1.22.2022 Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Tłuszczu na potrzeby realizacji projektu „Cyfrowa Gmina” Gmina Tłuszcz Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-06-07 2022-06-17 12:00 2022-07-07
ZP.271.1.21.2022 Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadań inwestycyjnych Gminy Tłuszcz Gmina Tłuszcz Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-05-18 2022-05-27 12:00 2022-06-22
ZP.271.1.18.2022 Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z adaptacją części budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Twardowskiego w Stryjkach, gm. Tłuszcz na funkcję punktu przedszkolnego Gmina Tłuszcz Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-05-05 2022-05-20 10:00 2022-06-10
ZP.271.1.14.2022 „ Doposażenie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tłuszczu w ramach programu „Laboratoria Przyszłości Gmina Tłuszcz Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-04-27 2022-05-05 09:00 2022-05-05
ZP.271.1.15.2022 Zaprojektowanie i przebudowa budynku CKSiR ( domu kultury) wraz z rozbudową o salę widowiskową, z infrastrukturą towarzyszącą, zagospodarowaniem terenu, budową miejsc postojowych do obsługi obiektu Gmina Tłuszcz Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-04-14 2022-04-29 10:00 2022-05-04
ZP.271.1.12.2022 Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z adaptacją części budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Twardowskiego w Stryjkach, gm. Tłuszcz na funkcję punktu przedszkolnego” Gmina Tłuszcz Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-04-01 2022-04-19 10:00 --
ZP.271.1.8.2022 Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z adaptacją części budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Twardowskiego w Stryjkach, gm. Tłuszcz na funkcję punktu przedszkolnego Gmina Tłuszcz Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-03-09 2022-03-25 10:00 2022-03-28
ZP.271.1.5.2022 BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY TŁUSZCZ Gmina Tłuszcz Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-03-03 2022-03-21 10:00 2022-03-28
ZP.271.3.2022 Zakup Energii Elektrycznej do obiektów Zamawiającego Gmina Tłuszcz Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-02-14 2022-03-16 10:00 2022-05-16
ZP.271.1.1.2022 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Tłuszcz Gmina Tłuszcz Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-01-31 2022-03-03 10:00 2022-06-07
ZP.271.1.2.2022 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych w technologii na gorąco poprzez wykonanie następujących prac: 1) remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych w technologii na gorąco o średniej grubości uzupełnienia po zagęszczeniu 4-5 cm w ilości ok. 1000,0 m2, 2) Potrójne powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi, minimalna ilośc emulsji 4kg/m2 (dolna w Gmina Tłuszcz Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-01-27 2022-02-11 10:00 2022-09-27

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa