Lista postępowań PZP

Pozycje 1-24 z 24  pokazuj  pozycji

ZP.271.1.45.2022 Budowa linii oświetlenia drogowego na terenie gminy Tłuszcz Gmina Tłuszcz Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-11-08 2022-11-23 10:00 --
ZP.271.1.42.2022 Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z adaptacją części budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Twardowskiego w Stryjkach, gm. Tłuszcz na funkcję punktu przedszkolnego Gmina Tłuszcz Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-10-21 2022-11-07 09:00 --
ZP.271.1.43.2022 Zakup i dostawa samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych do Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu Gmina Tłuszcz Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-10-17 2022-10-26 12:00 --
ZP.271.1.33.2022 Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadań inwestycyjnych Gminy Tłuszcz (III) Gmina Tłuszcz Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-07-18 2022-07-27 12:00 --
ZP.271.1.19.2022 Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej odcinków sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odrzutami do granic działek na osiedlu Borki w Tłuszczu – Etap I Gmina Tłuszcz Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-05-10 2022-05-25 11:54 --
ZP.271.1.13.2022 Budowa odcinków sieci wodociągowej na terenie Gminy Tłuszcz Gmina Tłuszcz Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-04-05 2022-04-20 10:00 --
ZP.271.1.11.2022 BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY TŁUSZCZ” Gmina Tłuszcz Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-03-30 2022-04-14 10:00 --
ZP.271.1.10.2022 Przebudowa drogi gminnej nr 430966W ul. Nowej w Tłuszczu Gmina Tłuszcz Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-03-28 2022-04-15 10:00 --
ZP.271.1.9.2022 Wykonanie dokumentacji technicznej odcinków sieci wodociągowej oraz odcinków sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Tłuszcz Gmina Tłuszcz Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-03-23 2022-04-07 12:00 --
ZP.271.1.7.2022 Budowa budynku komunalnego przy ul. Szerokiej w Tłuszczu Gmina Tłuszcz Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-03-22 2022-04-20 10:00 --
ZP.271.1.6.2022 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do maksymalnej kwoty 2 454 000,00 zł Gmina Tłuszcz Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-03-10 2022-03-25 12:00 --
ZP.271.1.4.2022 Wzmocnienie dróg gminnych gruntowych o nawierzchni utwardzonej za pomocą kruszyw niezwiązanych na terenie Gminy Tłuszcz Gmina Tłuszcz Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-02-15 2022-03-02 10:00 --
ZP.271.1.37.2021 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Tłuszcz – część I- Termomodernizacja OSP w Tłuszczu /część II- Termomodernizacja OSP w Chrzęsnem Gmina Tłuszcz Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-12-29 2022-01-13 10:00 --
ZP.271.1.35.2021 Usługi Pocztowe Gmina Tłuszcz Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-12-13 2021-12-20 10:00 --
271.1.2..33.2021 Wykonywanie usług opiekuńczych na terenie Gminy Tłuszcz, w miejscu zamieszkania podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu Gmina Tłuszcz Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-12-02 2021-12-09 12:00 --
ZP.271.1.30.2021 Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego w Tłuszczu Gmina Tłuszcz Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-10-07 2021-10-22 10:00 --
ZP.271.1.29.2021 Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa skrzyżowania drogi gminnej ul. Długa z drogą gminną ul. Armii Krajowej w miejscowości Tłuszcz, gmina Tłuszcz Gmina Tłuszcz Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-09-27 2021-10-12 10:00 --
ZP.271.1.28.2021 Przebudowa drogi gminnej ulicy Słonecznej i Łąkowej w Tłuszczu Gmina Tłuszcz Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-09-22 2021-10-11 10:00 --
ZP.271.1.23.2021 Pełnienie usługi kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granicy działek na osiedlu Kolejowa w Tłuszczu – Etap I Gmina Tłuszcz Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-06-18 2021-07-05 12:00 --
ZP271.1.20.2021 Przebudowa drogi gminnej nr 430952W w miejscowości Szczepanek Gmina Tłuszcz Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-05-28 2021-06-15 10:00 --
ZP.271.1.17.2021 Budowa odcinków sieci wodociągowej na terenie Gminy Tłuszcz Gmina Tłuszcz Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-05-20 2021-06-04 10:00 --
Zp.271.1.16.2021 Budowa ulicy Przejazdowej w Tłuszczu Gmina Tłuszcz Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-05-18 2021-06-02 10:00 --
ZP.271.1.12.2021 Obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego do maksymalnej kwoty 1 249 700,00 zł Gmina Tłuszcz Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-05-14 2021-05-31 10:00 --
ZP.271.1.20.2020 ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA POTRZEBY URZĘDU MIEJSKIEGO W TŁUSZCZU Gmina Tłuszcz Usługi społeczne Postępowanie w trybie art. 138o PZP Usługi 2020-12-08 2020-12-16 12:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa