Zakończone postępowania

Pozycje 1-25 z 56  pokazuj  pozycji

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej odcinków sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odrzutami do granic działek na osiedlu Borki w Tłuszczu – Etap I ZP.271.1.19.2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-06-21 12:58
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z adaptacją części budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Twardowskiego w Stryjkach, gm. Tłuszcz na funkcję punktu przedszkolnego ZP.271.1.18.2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-06-10 09:20
Budowa odcinków sieci wodociągowej na terenie Gminy Tłuszcz ZP.271.1.13.2022 Postępowanie krajowe Części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 2022-05-25 14:23
Budowa odcinków sieci wodociągowej na terenie Gminy Tłuszcz ZP.271.1.13.2022 Postępowanie krajowe Części: 12 2022-05-25 14:21
Budowa budynku komunalnego przy ul. Szerokiej w Tłuszczu ZP.271.1.7.2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-05-20 13:02
Budowa odcinków sieci wodociągowej na terenie Gminy Tłuszcz ZP.271.1.13.2022 Postępowanie krajowe Części: 11 2022-05-19 10:38
BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY TŁUSZCZ” ZP.271.1.11.2022 Postępowanie krajowe Części: 1, 2, 3, 4, 5, 6 2022-05-18 08:31
Przebudowa drogi gminnej nr 430966W ul. Nowej w Tłuszczu ZP.271.1.10.2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-05-17 13:31
„ Doposażenie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tłuszczu w ramach programu „Laboratoria Przyszłości ZP.271.1.14.2022 Postępowanie krajowe Części: 1, 2 2022-05-05 12:36
Zaprojektowanie i przebudowa budynku CKSiR ( domu kultury) wraz z rozbudową o salę widowiskową, z infrastrukturą towarzyszącą, zagospodarowaniem terenu, budową miejsc postojowych do obsługi obiektu ZP.271.1.15.2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-05-04 12:22
Wykonanie dokumentacji technicznej odcinków sieci wodociągowej oraz odcinków sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Tłuszcz ZP.271.1.9.2022 Postępowanie krajowe Części: 1, 2, 3, 4, 5 2022-04-28 10:00
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z adaptacją części budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Twardowskiego w Stryjkach, gm. Tłuszcz na funkcję punktu przedszkolnego” ZP.271.1.12.2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-04-22 10:40
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do maksymalnej kwoty 2 454 000,00 zł ZP.271.1.6.2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-04-12 13:55
Zakup Energii Elektrycznej do obiektów Zamawiającego ZP.271.3.2022 Postępowanie unijne Części: 1 2022-04-12 11:58
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Tłuszcz ZP.271.1.1.2022 Postępowanie unijne Części: 1 2022-04-01 11:39
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z adaptacją części budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Twardowskiego w Stryjkach, gm. Tłuszcz na funkcję punktu przedszkolnego ZP.271.1.8.2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-03-28 14:07
BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY TŁUSZCZ ZP.271.1.5.2022 Postępowanie krajowe Części: 1, 2, 3, 4, 5, 6 2022-03-28 14:04
Wzmocnienie dróg gminnych gruntowych o nawierzchni utwardzonej za pomocą kruszyw niezwiązanych na terenie Gminy Tłuszcz ZP.271.1.4.2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-03-21 14:10
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Tłuszcz – część I- Termomodernizacja OSP w Tłuszczu /część II- Termomodernizacja OSP w Chrzęsnem ZP.271.1.37.2021 Postępowanie krajowe Części: 1, 2 2022-03-16 12:06
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych w technologii na gorąco poprzez wykonanie następujących prac: 1) remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych w technologii na gorąco o średniej grubości uzupełnienia po zagęszczeniu 4-5 cm w ilości ok. 1000,0 m2, 2) Potrójne powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi, minimalna ilośc emulsji 4kg/m2 (dolna w ZP.271.1.2.2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-02-24 12:45
Zaprojektowanie i budowa budynku centrum opiekuńczo – mieszkalnego wraz z zagospodarowaniem terenu w Tłuszczu przy ul. Szerokiej oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie” ZP.271.1.31.2021 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-01-25 14:24
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Tłuszcz – część I- Termomodernizacja OSP w Tłuszczu /część II- Termomodernizacja OSP w Chrzęsnem ZP.271.1.34.2021 Postępowanie krajowe Części: 1, 2 2021-12-27 14:35
Usługi Pocztowe ZP.271.1.35.2021 Usługi społeczne krajowe Części: 1 2021-12-27 09:51
Doposażenie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tłuszczu w ramach programu „Laboratoria Przyszłości ZP.271.1.36.2021 Postępowanie krajowe Części: 1, 2 2021-12-23 12:35
Wykonywanie usług opiekuńczych na terenie Gminy Tłuszcz, w miejscu zamieszkania podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu 271.1.2..33.2021 Postępowanie krajowe Części: 1 2021-12-20 11:31

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa